Δίκτυο Zakynthos wifi

Ποιοι είμαστε και γιατί να μας επιλέξετε

Το Zakynthos WiFi είναι μια υπηρεσία ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο η οποίας η υλοποίηση εγινε με οπτικες ινες και έχει αξιοποιήσει στο έπακρο την τεχνολογία ασύρματης διασύνδεσης μέσω ειδικών κεραιών WiFi. Επίσης έχουμε στην διάθεσή μας ένα Υπερσύγχρονο δίκτυο από το όποιο δεν θα μείνετε ΠΟΤΕ χωρίς Internet ακόμη και με την ποιο ακραία καταιγίδα θα έχετε σταθερή ταχύτητα στην πλοήγηση σας στο internet επειδή δεν αρκούμαστε μόνο σε δυο VDSL συνδέσεις αλλά έχουμε προνοήσει έτσι ώστε σε περίπτωση φυσικών καταστροφών των VDSL MODEMS ή σε περίπτωση πτώσης του αστικού κέντρου από το οποίο είμαστε συνδεδεμένοι αυτόματα θα ''περαστεί'' η σύνδεση σας σε ένα από τα τρία backup 4G δίκτυα μας (2 cosmote και ένα vodafone) είτε σε μια από τις ΔΥΟ δορυφορικές συνδέσεις μας από την tooway. Ακόμη σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ο κύριος σταθμός έχει αυτονομία 170 ωρών καθώς και κάθε υποσταθμός, τελικός σταθμός(Access Point) ή αναμεταδότης έχει αυτονομία 24 ωρών είτε 72 ωρών σε περίπτωση χρήσεως γεννήτριας. Τέλος σε κάθε σταθμό τελικό, υποσταθμό ή αναμεταδότη υπάρχουν εγκατεστημένα backup links σε περίπτωση που κάποια κεραία ''υποστεί βλάβη'' αυτομάτως ενεργοποιείται το backup link μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη στην κυρίως κεραία.

Αντικείμενο Επιχειρηματικής Δραστηριότητας: 

  • Η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε θέματα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
  • Η αντιπροσώπευση και η εμπορία εξοπλισμού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Η χρήση καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων επιταχύνει την ανταπόκριση στις προκλήσεις της αγοράς, περιορίζει το κόστος, αυξάνει τις πωλήσεις και την ικανοποίηση των πελατών μας και τελικά συντελεί στη διάκριση της εταιρίας. TO ZAKYNTHOS WIFI προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτης της με:
     
  • Προϊόντα και υπηρεσίες τοπικών ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων (WiFi HOTSPOTS) για εμπορική ή μη εκμετάλλευση. 
  • Προϊόντα και υπηρεσίες ασύρματων ευρυζωνικών υποδομών για οικίες και επιχειρήσεις. 
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες της (οικίες και επιχειρήσεις) για το πώς μπορούν με το μικρότερο κόστος να αποκτήσουν αξιόπιστη Ευρυζωνική πρόσβαση καθώς και το πώς θα μπορέσουν να την αξιοποιήσουν επιχειρηματικά ώστε να κάνουν γρήγορα απόσβεση της επένδυσής τους. 
  • Παροχή γρήγορου Internet, με ταχύτητες που φτάνουν μέχρι και 50Mbps ανά σύνδεση, χωρίς γεωγραφικά όρια και περιορισμούς. 
  • Την ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα να αξιοποιηθούν τα ευρυζωνικά δίκτυα. 
  • Τη συνεχή τεχνική υποστήριξη, πριν και μετά την πώληση.

Creative Commons License
Zakynthos wifi is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at https://www.zakynthoswifi.net.