Όροι χρήσης

Ασφάλεια και copyright

Η εταιρεία Zakynthos wifi, μέσω της ιστοσελίδας https://www.zakynthoswifi.net παρέχει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης και χρήστης των σελίδων του site, καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να κάνει χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών, μόνο εφόσον αποδέχεται πλήρως τους παρόντες όρους. 

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών του site https://www.zakynthoswifi.net που προβάλλονται από την εταιρεία Zakynthos wifi, προστατεύονται από τους Ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην εταιρεία Zakynthos wifi. 

Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά σήματα που αντιπροσωπεύουν το εταιρεία Zakynthos wifi, είναι αποκλειστικά δικαιώματα της εταιρείας Zakynthos wifi, προστατευόμενα από τους νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στο site δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να θεωρείται ως εκχώρηση άδειας ή δικαίωμα χρήσης τους. 

Όλα τα περιεχόμενα του παρόντος site, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και των παρεχομένων υπηρεσιών, δεν επιτρέπεται να αποτελέσουν αντικείμενο αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να αναδιανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της εταιρείας Zakynthos wifi. 

Η χρήση του δικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το δικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ' αυτόν. 

 Η εταιρεία Zakynthos wifi, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να προσθέτει ή να μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, μόνο με την ανακοίνωσή τους μέσω του δικτυακού του τόπου.

Creative Commons License
Zakynthos wifi is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at https://www.zakynthoswifi.net.